Geoteknik & miljø

Boringer udføres med minirig – midirig og kran
Forede og udforede boringer i 4 – 6 – 8 og 10’’
SPT-forsøg
Vinge og dybdevinge forsøg
Sløjfning af boringer
Boringer til punktfundamenter i ø600 mm